logo

Mustafa Ali

I

25/08/23

En Nybörjarguide till AWS: Steg-för-steg instruktioner för att komma igång

AWS kan vara överväldigande. För att få en djupare förståelse för plattformen eller för att helt enkelt bara komma igång, så behöver man först känna till ett par grunder.

Amazon Web Services (AWS) är en av världens främsta molntjänstleverantörer och erbjuder en bred uppsättning tjänster som hjälper företag att effektivt hantera sina IT-behov, utveckla applikationer och säkert lagra data i en skalbar miljö. Med detta sagt så upplevs ofta AWS som komplext och ibland svårnavigerat om man är helt ny till plattformen. Det kan därför vara bra att bryta ner den här processen i mindre bitar, och vi tänker att vi börjar från början.

Oavsett om du är ny på AWS eller vill fördjupa din förståelse för plattformen, så är denna nybörjarguide en utmärkt startpunkt. Vi kommer att ta dig genom stegen för att skapa och konfigurera ditt eget AWS-konto.

Skapa ett konto

När du inleder din resa med AWS, är det första och viktigaste steget att skapa ditt eget AWS-konto. Det här kontot är den centrala knytpunkten för all användning och hantering av dina tjänster på AWS, och därför är det av största vikt att detta konto hanteras på ett säkert sätt.

Det konto du skapar i början kallas "root"-kontot. Detta är det primära administratörskontot som har fullständig behörighet över alla andra konton och resurser inom din AWS-instans. För att säkerställa att ditt AWS-konto är så säkert som möjligt, finns det flera viktiga åtgärder att vidta. Den första åtgärden är att aktivera tvåfaktorsautentisering (2FA), För att stärka säkerheten på ditt root-konto. 2FA kräver en sekundär autentiseringsmetod, utöver lösenordet, för att få åtkomst, vilket gör det betydligt svårare för obehöriga att ta sig in på kontot.

En annan åtgärd är att välja ett starkt och unikt lösenord för ditt root-konto. Ett starkt lösenord bör innehålla en blandning av bokstäver, siffror och specialtecken, och det bör inte vara lätt att gissa eller knäcka.

Utifrån ett säkerhetsperspektiv bör du inte använda root-kontot rutinmässigt, det är bästa praxis att inte använda root-kontot för dagliga arbetsuppgifter. Istället bör du skapa nya användarkonton och noggrant definiera deras privilegier baserat på vad som behövs. Det här följer principen om minsta möjliga privilegier, vilket minimerar riskerna.

När du skapar nya användarkonton inom AWS, bör du noga överväga vilka behörigheter varje konto behöver. Tilldela endast de nödvändiga behörigheterna för att utföra specifika uppgifter. Till exempel bör ekonomiavdelningen enbart få tillgång till AWS-resurser som är relevanta för deras arbete, medan utvecklare bör ha behörighet att använda utvecklingsrelaterade resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsåtgärder skyddar du ditt AWS-konto från potentiella dataintrång, sabotage eller enkla misstag. Att implementera säkerhetsbästa praxis är en grundläggande del av att arbeta med molntjänster och hjälper till att säkerställa en trygg och pålitlig användarupplevelse inom molnet. Kort sagt, du ansvarar för säkerheten i molnet medan AWS ansvarar för säkerheten av molnet.

Nästa steg

Att övervaka och optimera dina kostnader är en central del av att använda AWS effektivt. AWS Budgets ger dig möjligheten att ställa in budgetmål och få aviseringar när dina utgifter närmar sig eller överskrider dessa mål. Det finns sedan ett flertal verktyg som ger dig djupare insikt i dina utgifter genom att erbjuda avancerad analys och visualisering av kostnadsdata. AWS Cost explorer är ett bra exempel på detta.

En av de mest kända och användbara AWS-tjänsterna är Amazon S3. Det är en molnbaserad lagringstjänst som låter dig lagra och hämta data, bilder, och andra objekt i molnet. Det är idealiskt för att säkert och skalbart lagra data och filer, och det används ofta för att hantera backuper, webbplatsinnehåll och mycket mer.

EC2 är en tjänst som ger dig möjlighet att snabbt starta och hantera virtuella datorer, kända som EC2-instanser. Du kan konfigurera dessa instanser efter dina behov och använda dem för att köra applikationer, webbplatser och tjänster i molnet. EC2 är mycket flexibel och kan anpassas till en mängd olika användningsområden. Här ska det dock tilläggas att EC2 är en väldigt grundläggande tjänst, och vi uppmuntrar alltid att man utforskar några av AWS mer skräddarsydda tjänster, eftersom dessa oftast passar företags mer specifika behov och önskemål. Detta kan spara dig mycket huvudvärk framöver.

Detta är bara startpunkten. Utöver detta så erbjuder AWS över 200 tjänster som täcker allt från databashantering och analys till maskininlärning, artificiell intelligens, och IoT. Det finns även sökmotorer och många andra spännande tjänster som kan hjälpa dig att lösa komplexa problem och driva din verksamhet framåt.

Sista tankar

AWS erbjuder en omfattande uppsättning resurser och möjligheter för att driva din verksamhet i molnet. Genom att skapa ett säkert konto och utforska dess tjänster kan du börja dra nytta av dess kraftfulla verktyg och funktioner. Kom igång med AWS idag!

Kontakta oss

Nyhetsbrev