logo

Axel Hedengren

I

10/07/22

Hur undviker du onödiga kostnader i molnet?

Hur undviker du onödiga kostnader i molnet?

Hur undviker du onödiga kostnader i molnet?

Att arbeta i molnet är generellt mer kostnadseffektivt än andra alternativ. Detta är mycket på grund av att du som företag inte behöver underhålla eller sköta några servrar eller mjukvara på egen hand, utan detta sköts helt av molnleverantören. Trots detta är onödiga kostnader i molnet vanligt förekommande hos de flesta företag. Detta inlägg kommer ta upp vad detta kan bero på och vad du kan göra för att undvika dessa onödiga kostnader.

"Cloud computing users collectively rack up $10 billion per year in unnecessary costs, with the Amazon Web Services (AWS) platform being the biggest money drain."

Detta är ett citat taget ur en artikel från 2017 i AWS Insider där en rapport framtagen av managementfirman RightScale presenteras. Rapporten visar att mellan de tre största molnleverantörerna AWS, Microsoft Azure och Google Cloud Platform så spenderar användare tillsammans 10 miljarder dollar årligen i onödiga kostnader, och enligt rapporten står AWS för 6,4 miljarder av den totala summan. Artikeln anger komplicerade betalningsmetoder som en potentiell förklaring för dessa kostnader. AWS “pay for what you use” modell ger alla kunder hos AWS en flexibel lösning så att kostnaden anpassar sig efter deras usercase, men det finns dock en risk att detta leder till högre kostnader om man inte är uppmärksam. Med andra ord, om du inte har koll på hur mycket resurser du behöver för ett projekt samt inte har en gräns uppsatt för hur mycket som rimligen kan spenderas kan kostnaderna bli svåra att övervaka och således lätt dra iväg.

Att onödiga kostnader lätt uppstår vid ineffektivt användade understryks bland annat av en annan nyligen genomförd undersökning i USA av Arlington Research som indikerade att en stor majoritet av organisationerna som deltog i undersökningen, hela 82%, sannolikt drar på sig onödiga kostnader, även om företagen ofta själva upplever att de har bra koll på sitt användade av molntjänster. Många företag har till exempel ett s.k. "decentraliserat" molnanvändade, vilket innebär att vem som helst på företaget kan använda sig av molntjänster. Detta kan underlätta för anställda och öka produktiviteten, men det kan också leda till att kostnader drar iväg om man inte är uppmärksam på hur molntjänsterna används.

Detta visar verkligen på vikten av att använda molntjänster effektivt samt vikten av att vara insatt i vilken typ av molnlösning som passar företaget bäst. Att använda sig av molntjänster ger företag möjligheten att möta sina behov på ett flexibelt och skalbart sätt, vilket är en stor fördel i dagens dynamiska företagsvärld. Dock kan ineffektivt och oansvarigt användande av molntjänster dra på sig många onödiga kostnader, vilket motverkar syftet och fördelarna med molnet.

Två tips på vad du kan göra för att undvika onödiga kostnader

  • Utvärdera ditt behov av resurser kontinuerligt.

Att utvärdera hur mycket resurser du rimligen behöver för ett projekt är viktigt för att undvika onödiga kostnader i molnet. Du behöver tillräckligt med resurser för att hantera upp- och nedgångar i datatrafik, men du vill inte ha en massa oanvända resurser i överskott. Hur du hittar denna balans är genom att kontinuerligt utvärdera molnlösningen du har för att säkerställa att det passar just det projekt du arbetar med. AWS "pay for what you use" modell är till exempel ett bra alternativ för detta på grund av sin flexibilitet, men bör användas varsamt för att undvika att kostnaderna drar iväg.

  • Begränsa tillgången till molnet.

Som nämnts tidigare i inlägget är det vanligt att företag tillåter de flesta individer på företaget att ha tillgång till molnet för öka produktivitet och förenkla för de anställda. Detta kan fungera bra, men det kan också leda till att det blir svårt att hålla nere kostnader. Att i stället låta anställda med längre erfarenhet av molnutveckling, som därmed är bekanta med molnleverantörernas olika lösningar och betalplaner, sköta molntjänsterna som används kan hjälpa företag att hålla nere kostnader samt se till att den bäst lämpade molnlösningen används till alla projekt.

Länk till artikeln gällande Arlington Reasearchs undersökning:

https://www.virtana.com/press-release/virtana-survey-85-of-organizations-feel-confident-managing-cloud-bills-yet-82-have-incurred-unnecessary-cloud-costs/

Länk till Artikeln i AWS Insider:

https://awsinsider.net/articles/2017/11/20/rightscale-aws-overpay-6-billion.aspx

Kontakta oss

Nyhetsbrev