logo

Axel Hedengren

I

02/07/22

Molnet och känslig data - Vad bör man tänka på?

Molnet och känslig data - Vad bör man tänka på?

Molnet och känslig data - Vad bör man tänka på?

Fler och fler företag rör sig mot att lagra sin data i molnet. Detta är självklart en stor möjlighet och fördel för många företag, men det innebär också att de behöver ta ställning till olika typer av lösningar gällande molnlagring. Olika företag är i behov av olika former av molnlagring beroende på vilken typ av företag det gäller och vilken typ av data som kommer att lagras.

Diskussionen om hur känslig data bör hanteras är konstant pågående och regleringar från leverantörer och myndigheter som till exempel GDPR kan påverka detta en hel del. Som företag är det av yttersta vikt att kunna säkerställa att den information som lagras i molnet är säker och lättillgänglig. Faktorer som hur och var man lagrar sin data kan nämligen spela stor roll. Vi ska i detta inlägg ta upp för- och nackdelar med olika lösningar för att du som kund ska kunna börja tänka kring vilken lösning som skulle passa bäst för just ditt företag.

Cloud act och GDPR

Regleringar gällande hur molnleverantörer bör hantera data som lagras i molnet är en konstant pågående diskussion. Beslut tas kontinuerligt och det kan vara svårt att navigera sig genom detta. En av de större diskussionerna som pågår gäller Cloud act och EU:s GDPR. Cloud act är en amerikansk lag som gick igenom 2018 som ska underlätta för amerikanska myndigheter att begära ut data från amerikanska bolag, oavsett vilken fysisk plats i världen denna data är lagrad. Lagen underlättar överföringen av information för amerikanska myndigheter genom att kringgå MLAT-avtalet som tidigare existerat. Lagen innebär också att andra länder utöver USA kan få möjligheten att begära ut data från amerikanska bolag.

EU:s motsvarighet till detta är GDPR. GDPR spelar en stor roll i detta eftersom GDPR kraftigt begränsar utlämnandet av data som fysiskt lagras innanför EU:s gränser. GDPR kräver att ett internationellt avtal finns på plats för att möjliggöra den typ av utlämnande av data som Cloud act aspirerar på. Något sådant avtal har inte än lyckats falla på plats vilket innebär att i dagsläget är GDPR och Cloud act fortfarande inte helt i samspel gällande utlämnande av data.

Denna situation mellan EU och USA är en indikator på att frågan om hur information bör hanteras i molnet och vilka regler och lagar som gäller i olika länder är något som bör has i åtanke vid val av molnleverantör.

Svenska molnleverantörer och "multi-cloud" lagring

När det kommer till hanteringen av data har svenska molnleverantörer en klar fördel gentemot de internationella ”molnjättarna”. Svenska leverantörer omfattas nämligen inte av Cloud act utan skyddas i stället av svensk grundlag. Hanterar ditt företag mycket känslig information kan en sådan faktor spela stor roll vid val av leverantör. Det ska tilläggas dock att svenska molnleverantörer inte kan mäta sig med de större leverantörerna när det gäller storlek och mängden tjänster som erbjuds, vilket också kan vara nödvändigt att tänka på vid valet av leverantör.

En annan aspekt att tänka på gällande molnlagring är en så kallad ”multi-cloud” lagring. Som namnet antyder innebär detta att man lagrar sin data hos flera olika molnleverantörer. En anledning för detta kan vara att olika leverantörer passar bättre för olika typer av data, och därmed kan underlätta saker för ett företag. Något som dock ofta dyker upp som tvivel gällande ”multi-cloud” är säkerhetsaspekten. Att ha företagets data lagrad på flera olika ställen kan göra det svårare att hålla koll på vad som gäller när det kommer till hanteringen av data hos de olika leverantörerna.

Hur bör man tänka som kund?

Något som förmodligen snabbt blir tydligt är att vilken lösning som kommer passa ett företag bäst beror på flera olika faktorer. Med andra ord kommer ingen enskild lösning passa alla. Vi tycker att det bästa man kan göra som kund är att vara medveten och insatt i var ens företagets data är lagrad och vilken tillgång man har till den. Att tänka över vilken lösning som kan tänkas vara bäst för ditt företags specifika behov kan spara både tid och pengar. Vi på Altostruct har lång erfarenhet av att arbeta med molnet och är därför oerhört engagerade i dessa frågor eftersom de påverkar stora delar av vårt arbete. Vi jobbar hårt för att de lösningar vi erbjuder våra kunder är specifikt anpassade efter deras behov och önskemål.

Kontakta oss

Nyhetsbrev