logo

Axel Hedengren

I

17/05/24

Använder du samma infrastruktur som din morfar? Tre punkter i historien

Över de senaste 60 åren har det skett en hel del saker gällande utvecklingen av digital infrastruktur, inte minst sagt framväxten av molnet. Vad har förändrats? Vad förblir detsamma?

Använder du samma infrastruktur som din morfar?

När vi tänker på teknikens snabba utveckling kan det vara fascinerande att se hur mycket som har förändrats inom digital infrastruktur, men också hur många principer som lever kvar. Från 60-talets IBM System/360 till dagens molninfrastruktur, så har tekniken genomgått en otrolig resa. I detta blogginlägg ska vi utforska tre viktiga punkter i historien: IBM System/360, klient-server arkitektur, och molninfrastruktur. Vi kommer att undersöka deras gemensamma nämnare och olikheter, och vilka lärdomar vi kan dra från dem.

IBM System/360: En centralisering

IBM System/360, som lanserades 1964, var en banbrytande familj av mainframe-datorsystem. Det var det första datorsystemet som täckte ett brett spektrum av applikationer och erbjöd en enhetlig arkitektur. Detta innebar att program skrivna för en modell kunde köras på alla modeller inom samma familj, vilket förenklade uppgraderingar och expansioner.

Denna princip följer man på många sätt idag också när man bygger en optimerad modern infrastruktur - man vill lätt kunna göra ändringar och utbyggnader över hela infrastrukturen, men man vill inte heller att ett fel eller problem i en specifik del av infrastrukturen ska fälla hela systemet.

Nyckelfunktioner och innovationer hos System/360:

 • Enhetlig arkitektur: Möjliggjorde kompatibilitet mellan olika modeller.

 • Microcode-implementering: Förbättrade instruktionernas mångsidighet och effektivitet.

 • Solid Logic Technology (SLT): Gjorde datorerna kraftfullare och mer kompakta.

 • Brett prestandaspektrum: Från mindre modeller som kunde utföra 34,500 instruktioner per sekund till de mest kraftfulla som kunde hantera 16.6 miljoner instruktioner per sekund.

 • Standardiserade periferienheter: Underlättade flexibel kombination av komponenter.

System/360 satte nya industristandarder och dess designprinciper fortsätter att påverka dagens mainframes. Framförallt skapade det en blomstrande marknad för tredje parter att utveckla egna lösningar tack vare sina standardiserade gränssnitt, vilket gjorde IBM datorer mer praktiska och flexibla. Trots dess centraliserade natur, lade System/360 på många sätt grunden för framtida innovationer inom digital infrastruktur.

Klient-server arkitektur: En övergång till distribution

Klient-server arkitekturen, som blev populär på 1980-talet, introducerade en modell där arbetsuppgifter delas mellan klienter och servrar. Denna arkitektur erbjöd en centraliserad resurshantering, men med större flexibilitet än tidigare mainframes.

Hur det fungerar (övergripande):

 • Klienter: Initierar förfrågningar och körs oftast på persondatorer eller mobila enheter.

 • Servrar: Tillhandahåller de efterfrågade tjänsterna eller resurserna och körs på kraftfullare datorer eller servrar.

 • Kommunikation: Sker via nätverksprotokoll som t.ex. IP.

Fördelar:

 • Centraliserad resurshantering: Underlättar underhåll och säkerhet.

 • Skalbarhet: Servrar kan uppgraderas för att möta ökad belastning.

 • Flexibilitet: Klienter och servrar kan uppdateras oberoende av varandra.

 • Resursdelning: Effektiv användning av resurser genom att flera klienter kan dela samma server.

Som vi kan se var Klient-server modellen en viktig milstolpe mot mer distribuerade system, och lade grunden för dagens molnbaserade tjänster.

Molninfrastruktur: Den moderna lösningen

Molninfrastruktur har på många sätt omdefinierat digital infrastruktur genom att erbjuda en nivå av skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet som traditionella klient-server modeller inte kan matcha. Med andra ord kan man se tydlig inspiration från de traditionella klient-server modellerna, men presentandan och distributionen går inte att jämföra.

Molnet har alltså fundamentalt förändrat klient-server infrastrukturen. Kanske inte så mycket gällande princip, utan snarare tack vare automatisering och effektiviseringar av väl valda processer. Tidigare en-till-en arkitekturer har ersatts av molnarkitekturer som erbjuder en multi-server miljö, vilket minskar latens och förbättrar prestanda. Användare kan nu fördela och distribuera resurser via API:er utan att behöva gå igenom traditionella processer, tack vare självbetjäning och automatisering.

För att förtydliga de uppenbara fördelarna kan vi sammanfatta dem med dessa punkter:

 • Skalbarhet och elasticitet: Resurser kan dynamiskt skalas upp eller ner beroende på efterfrågan.

 • Kostnadsbesparingar: Företag betalar endast för den faktiska användningen av resurser.

 • Förbättrad prestanda och tillförlitlighet: Hög tillgänglighet genom robusta system och automatiserad felhantering.

 • Säkerhet och hantering: Molnleverantörer hanterar komplexiteter som skalning och övervakning.

 • Innovation och snabbare utvecklingscykler: Snabbare tid till marknad och kontinuerlig leverans.

Slutsats: Använder du samma infrastruktur som din morfar?

Från den centraliserade IBM System/360 till dagens decentraliserade molninfrastruktur, har teknologin utvecklats för att möta de växande behoven av flexibilitet, skalbarhet och effektivitet. Att anamma en modern, decentraliserad infrastruktur är inte bara fördelaktigt, utan nödvändigt för att hålla sig konkurrenskraftig i dagens snabbrörliga digitala värld.

Trots detta finns det många som är fast med en digital infrastruktur som inte lever upp till den positiva bilden som molninfrastrukturen erbjuder. Vissa har en infrastruktur som är så komplex att det är svårt att göra ändringar eller förbättringar. Eller har en infrastruktur som inte har prestera på en nivå hög nog för att hantera tjänsterna företaget försöker leverera. Listan kan göras lång. En vanlig anledning kan dock vara att man har följt gamla och ineffektiva principer för hur man sätter upp sin infrastruktur.

Bara för att molnet tillåter maximal flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet räcker det inte med att flytta hela sin infrastruktur och förvänta sig mirakel, utan det krävs att man designar sin infrastruktur på ett optimerat sätt.

Annars riskerar du att använda samma infrastruktur som din morfar använde, och då kan du också förvänta dig samma prestanda.


Info@altostruct.se

Kontakta oss

Nyhetsbrev