logo

Axel Hedengren

I

05/01/24

Synlighet: Nyckeln till Cloud Excellence

Synlighet i molninfrastruktur är avgörande. Brist på insikt i resursers prestanda hindrar optimering. Detta inlägg handlar om vikten av synlighet, utmaningar och lösningar som AWS CloudFormation för effektiv molnhantering.

Med risken att låta som en deltidsfilosof, tror jag verkligen att synlighet är grunden för de flesta saker. Många skulle kanske argumentera att synlighet är mer av en bekvämlighet, men jag skulle snarare hävda att det är en absolut nödvändighet, särskilt när det gäller IT-infrastruktur, där målet är att ständigt försöka optimera.

Problemet med bristande synlighet kan illustreras med följande fråga: Hur kan du optimera infrastrukturen om du inte har en klar bild av de resurser som används? Med andra ord, om du inte vet hur de presterar och interagerar med varandra, hur ska du då förbättra dem?

Kanske det största problemet för de flesta människor och företag som använder AWS, eller någon annan offentlig molntjänst för den delen, är att de inte ens vet att de har dålig synlighet, helt enkelt för att infrastrukturen fortfarande fungerar.

Om det inte är trasigt, varför laga det, eller hur?

Men dålig synlighet i molnet är som att navigera ett skepp i dimmiga vatten – du kanske fortsätter att röra dig, men du riskerar ständigt att hamna ur kurs och du vet aldrig om du följer den bästa vägen. I detta inlägg kommer jag att fokusera på tre aspekter av synlighet i molnet: utmaningarna, konsekvenserna och lösningarna. Låt oss sätta igång.

Vad betyder synlighet i molnet?

Synlighet på AWS innebär att ha tillräcklig överblick över dina resurser så att du kan övervaka, spåra och analysera driften och prestandan hos alla komponenter i din molninfrastruktur. Detta inkluderar beräkningsinstanser som EC2-instaser, lagringssystem som AWS S3, databaser som DynamoDB, applikationsflöden och mycket mer.

Att uppnå detta framgångsrikt leder i slutändan till en typ av instrumentpanel som inte bara visar realtidsstatistik utan också skapar möjligheten att se infrastrukturen från ett historiskt perspektiv för att identifiera mönster och avvikelser. När du kan göra detta kommer möjligheterna till optimering nästan säkert att uppenbara sig.

Utmaningarna med synlighet i infrastruktur

Ett av de vanligaste problemen för företag som använder moln är bristande synlighet. Detta är inte direkt förvånande, med tanke på att moln erbjuder en mycket mer komplex och dynamisk digital miljö än till exempel en lokal miljö. En av de största fördelarna med moln är att kunna distribuera mikrotjänster som interagerar och kommunicerar med varandra. Men den enorma mängd data som genereras av molnresurser och komplexiteten hos dessa sammankopplade tjänster gör det extremt svårt att upprätthålla klar synlighet, särskilt när infrastrukturen skalas upp.

När en infrastruktur växer naturligt kommer den oundvikligen att bli komplex. Därför, om infrastrukturen är komplex från början och du har problem med synlighet från start, är du i trubbel.

Konsekvenserna av dålig synlighet

Dålig synlighet över resurser i molnet kan orsaka många oväntade problem i din infrastruktur. Du kan ha många underutnyttjade resurser som gör att kostnaderna skjuter i höjden. Likaså kan du ha överutnyttjade resurser som försämrar prestanda och användarupplevelse. Vidare, utan klar insikt i infrastrukturen, blir felsökning när saker går fel en tidskrävande detektivlek, vilket tar värdefull tid från mer brådskande frågor. I huvudsak kan dålig synlighet potentiellt undergräva alla aspekter av dina molnoperationer.

Lösningar och förebyggande åtgärder för bra synlighet

De bästa lösningarna är ofta de som inte bara löser problemet när det uppstår, utan minimerar möjligheten för ett problem att uppstå från första början. Ett sätt att göra detta är genom att använda AWS CloudFormation. CloudFormation är en tjänst som låter dig hantera, konfigurera och tillhandahålla dina molnresurser, helt automatiserat. Du kan beskriva dina önskade resurser och deras beroenden i en mallfil (skriven i antingen JSON eller YAML-format). CloudFormation tar sedan denna mall och skapar dessa resurser åt dig, i rätt ordning och med korrekt konfiguration.

Föreställ dig att du planerar att bygga en modellby. Istället för att konstruera varje hus, träd och sjö för hand och individuellt bestämma var allt ska placeras, ritar du en detaljerad karta. Denna karta specificerar var varje hus ska vara, var träden ska planteras och var sjöarna ska grävas. Du ger sedan denna karta till ett team av byggare som bygger byn exakt enligt dina specifikationer.


🚀 Om du inte känner för att börja från grunden har Altostruct ett open-source repository med användbara mallar som du kan använda. 🚀


Beroende på dina specifika behov och utmaningar finns det dessutom en mängd tjänster som tillhandahålls av AWS som kan hjälpa dig att få insikt. Några exempel är AWS QuickSight, AWS CloudWatch eller AWS inbyggda taggningssystem.

Några avslutande ord

Synlighet i molnet och på AWS är, och bör vara, mer än en teknisk bekvämlighet. När infrastrukturen blir mer komplex och en integrerad del av verksamheten, blir behovet av tydliga, handlingsbara insikter nödvändigt. Genom att utveckla din infrastruktur med detta i åtanke kan du spara dig själv från många huvudvärk i framtiden. Överlämningar till nya team eller anställda kommer till exempel att bli en enkel match.

Om du känner att du navigerar ett skepp på dimmiga vatten och riskerar att hamna i dimman när som helst, kontakta oss så hjälper vi dig att gå från kaos till klarhet.

📧 Info@altostruct.se 📧

Kontakta oss

Nyhetsbrev