logo

Axel Hedengren

I

24/07/22

Varför Typescript är ett måste i ditt nästa stora projekt

Varför Typescript är ett måste i ditt nästa projekt

Vad är Typescript?

Typescript är ett programmeringsspråk som skapades av Microsoft 2012. Det skapades med syftet att komplementera Javascript, ett av världens mest populära programmeringsspråk, vid större och mer komplexa projekt. Typescript är nämligen ett s.k. "superset" av Javascript, vilket innebär att Javascript är inbakat i Typecript. Med andra ord, allt som går att göra i Javascript fungerar också i Typescript. Tack vare Typescripts många funktioner som hjälper dig när du arbetar med större projekt så har språket växt snabbt i popularitet de senaste åren.

Vilka fördelar finns det med Typescript?

Som tidigare nämnts så föddes Typescript ur Javascripts brister när det kommer till större och mer komplexa projekt, men vad har egentligen Typescript som Javascript saknar när det kommer till större projekt? Jo, Typescript innehåller en del andra funktioner som inte finns tillgängliga i Javascript. Ett exempel på detta är statiska deklarationer av datatyper:

const a: string = "abc"

const b: number = 1

const c: string | number = "a" // Kan också vara en siffra

Detta gör att du kan upptäcka fel i koden gällande datatyper under kompilationen, och du behöver därför inte köra programmet för att upptäcka eventuella buggar, vilket spar tid och leder till en mindre och snabbare fil i slutändan eftersom ingen typkontroll är nödvändig vid körning av programmet.

Typescript tillåter också objekt-orienterad programmering vilket gör att det blir lättare att strukturera din kod så att den blir läsbar och lättförståelig. Detta är enormt viktigt vid större projekt där många olika utvecklare kan behöva ta vid och skriva på orginalkoden.

Varför Typescript är ett måste i ditt nästa stora projekt

Vid större projekt där många olika utvecklare arbetar på projektet, som ibland kanske inte har särsa projekt.kilt mycket direkt kontakt med varandra, är det viktigt att koden talar för sig själv och att designen av koden är uppenbar. Eftersom Typescript innefattar allt av Javascript, men även innehåller fler egenskaper för att skapa mer läsbar och lättförståelig kod, är språket perfekt för större och mer komplexa projekt.

Kontakta oss

Nyhetsbrev