logo

Axel Hedengren

I

11/02/24

Din molnleverantör spelar ingen roll

Molntjänster kommer att bli en affärsnödvändighet snarare än en innovation. Valet av molnleverantör spelar mindre roll än många tror. Multi-cloud lösningar erbjuder flexibilitet och framtiden pekar mot minskad betydelse av enskild leverantörsval.

Som vi länge har sagt så rör vi oss mot en digitalisering som inte pratar om molnet som en innovation längre. Gartner rapporterade bland annat nyligen att vid 2028 så kommer molnet, för de flesta bolag, att vara en affärsnödvändighet. Med andra ord handlar det inte längre om att vara i molnet, utan att få ut så mycket som möjligt av det.

En fråga som ofta dyker upp i diverse diskussioner och samtal vi engagerar oss i är vilken molnleverantör man borde använda. Det korta, mer uppseendeväckande svaret, är att det absolut inte spelar någon roll. Däremot, det lite längre och mer nyanserade svaret, är att det självklart spelar viss roll, men förmodligen mycket mindre än du tror. Låt oss förklara varför.

Olika leverantörer och skillnader

Självklart finns det skillnader mellan de olika molnleverantörerna. Storleken på leverantören, priset de erbjuder och de olika datalösningar de tillhandahåller skiljer sig oundvikligen åt en del beroende på om du väljer AWS eller Google Cloud. Något annat ska man inte tro. Den stora frågan dock är om du behöver bry dig om dessa skillnader? Här upplever vi att man ofta riskerar att fokusera på fel saker.

Många stirrar sig exempelvis lite blinda på detaljer. Säg att det finns en specifik aspekt av er digitala strategi som är extra viktigt för er som företag. Det kanske rör sig om att lösningen behöver vara serverless eller att det behöver finnas en integration för en Microsoft applikation. För att möta dessa specifika behov kan valet av molnleverantör absolut spela viss roll. Det som händer här dock är att man stirrar sig blind på en specifik del av sin strategi och tar sitt beslut helhjärtat utifrån detta, men det behöver inte vara riktigt så pass binärt.

Kom ihåg: Målet är att lösa problemet och skapa en hållbar och effektiv digital strategi på ett så enkelt sätt som möjligt. Du vill att det ska funka, vara säkert och inte kosta skjortan. För att nå denna målbild kommer du förmodligen, om du inte redan är inne på det spåret, att behöva överväga en multi-cloud lösning. Med andra ord, du behöver utnyttja flera molnleverantörer samtidigt för att få den bästa lösningen möjligt.

Multi-cloud: Farhågor och lösningar

Att sträva efter en hållbar och kostnadseffektiv digital strategi bör vara huvudmålet. I detta sammanhang kan en multi-cloud lösning vara nyckeln. Med en sådan strategi kan du utnyttja det bästa från flera leverantörer, precis som du använder olika kryddor för att förbättra matlagningen, vilket ger dig flexibilitet och bredd i dina digitala lösningar.

Många har däremot en farhåga när det gäller multi-cloud, nämligen att det kommer bli för komplext och att program inte kommer fungera när man byter plattform eller flyttar vissa saker till en annan miljö. Deta kan bero på skillnader i konfigurationen, att de har olika krav eller andra beroenden som inte samspelar. Det finns dock en lösning på detta.

Agnostiska verktyg

Du kan använda kraftfulla verktyg som t.ex. Docker och Kubernetes som fungerar och är kompatibla med flera molnleverantörer, programmeringsspråk och plattformer. Essentiellt är Docker och Kubernetes plattformer som hanterar och distribuerar containrar (paket med olika programvara). När du använder dig av självständiga containrar som du hanterar via Docker eller Kubernetes kan du distribuera dessa sömlöst i vilken miljö som helst. Att använda dig av flera molnleverantörer är med andra ord inte ett hinder i detta fall.

Framtidsspaning

En spaning vi har som ännu mer talar för att valet av molnleverantör kommer spela mindre och mindre roll är att molnleverantörerna själva kommer ta steg för att underlätta multi-cloud lösningar.

Ett bra exempel som stödjer denna tes är att AWS för ett par dagar sedan valde att följa i GCPs fotspår och ta bort egress kostnader för kunder som vill flytta till en annan molnleverantör, vilket vidare underlättar för kunder att röra sig mellan olika leverantörer och plattformer. Detta beslut får oss att tro att det bara är en tidsfråga innan Azure också gör detta.

Några sista ord

Vi säger inte att det inte finns några skillnader mellan molnleverantörerna, och vi säger inte heller att dessa skillnader inte spelar någon som helst roll. Vi säger enbart att det inte är någon idé att grotta ner sig i frågan så pass mycket att man tappar sikt på helheten. Att skapa en så hållbar och kraftfull digital lösning borde vara prioriteringen, inte vilken/vilka leverantörer som kommer ta dig dit.

Vi tror att dessa initiativ för att underlätta för multi-cloud lösningar bara är början och att mer kommer ske inom en snar framtid, och vårt bästa tips är att vara så redo som möjligt.

Kontakta oss

Nyhetsbrev