logo

Klimato

Mot en hållbar livsmedelsindustri: En optimering av AWS resurser och en infrastruktur som möter alla tänkbara behov

Klimato är ett företag som hjälper organisationer inom restaurangbranschen att effektivt hantera sina koldioxidutsläpp genom noggrann mätning, tydlig kommunikation och rapportering. De hade använt sig av AWS ett tag men hade stött ett av de vanligaste utmaningarna som finns - ju större applikationen blir, desto svårare blir det att hålla infrastrukturen översiktlig, kostnadseffektiv och funktionell. Därför tog Klimato hjälp av Altostruct.

Problem description

Klimato identifierade ett behov av att optimera sina molnresurser. De upplevde ökad trafik och oförutsägbara toppar och dalar vilken den befintliga EC2-baserade infrastrukturen inte kunde hantera. Med andra ord behövdes en lösning som kan hantera upp- och nedgångar i trafik utan att påverka användarupplevelsen och som inte genererar onödiga kostnader.

Klimato hade också några oanvända äldre tjänster och resurser som inte bara ledde till onödiga kostnader utan också ökade komplexiteten i hanteringen och övervakningen av deras miljö. Infrastrukturen behövde kort sagt bli enklare och mer hanterbar. Klimato behövde känna att deras infrastruktur inte kommer leda till oförväntade och onödiga kostnader samt att den kommer kunna hantera trafik som går upp och ner med kort notis.

Solution

Lösningen grundar sig i att omstrukturera Klimatos molninfrastruktur genom att arbeta med Infrastructure as Code (IaC) för att göra infrastrukturen repeterbar, konsekvent och spårbar. Applikationerna som tidigare körts på EC2 instanser omstrukturerades sedan till följande lösning:

  • EC2 instanserna gjordes till Docker-containrar, vilket gjorde dem enklare att hantera.

  • Dessa containrar orkestrerades sedan med hjälp av AWS ECS.

  • Slutligen lanserades de med hjälp av AWS Fargate, som är en fullt hanterad tjänst, vilket innebär att upp- och nedskalning sker automatiskt.

  • Utöver detta integrerades AWS CloudWatch för att övervaka hälsan hos varje tjänst, och alla tjänster som stötte på problem skulle automatiskt ersättas av Fargate, vilket garanterade oavbruten tillgänglighet.

Denna containerbaserade arkitektur hölls medvetet modulär och löst kopplad, vilket säkerställde att ett problem i en tjänst inte skulle påverka hela systemet. Slutligen identifierades och eliminerades oanvända tjänster och resurser, vilket ledde till en smidigare och mer kostnadseffektiv miljö.

Conclusion

Denna lösning förbättrar inte bara molnoperationerna utan minskar också avsevärt arbetsbelastningen för att hantera komplexa infrastrukturer. Som en följd av detta har Klimato, med sin vision om att forma en hållbar framtid inom livsmedelsindustrin, kunnat ägna ännu mer fokus åt sitt kärnuppdrag. Genom att minimera distraktioner från backend-infrastrukturhantering kan Klimato mer effektivt hjälpa restauranger och kulinariska verksamheter i deras ekologiska resa.