logo

Nrlyze

En eliminering av risken för dataintrång med hjälp av AWS

Att utforma ett autentiseringssystem kan innebära en betydande säkerhetsrisk, eftersom autentisering ofta utgör kärnan i en applikations övergripande säkerhet. Med andra ord kan ett dåligt konfigurerat autentiseringssystem orsaka allvarliga problem längre fram. Dessutom har de senaste åren bevittnat en oroande ökning av dataintrång som riktar sig mot applikationer, vilket understryker den yttersta vikten av att prioritera applikationssäkerhet.

Nrlyze förstod denna betydelse och tog hjälp av Altostruct för att lösa precis det—en robust lösning för att hantera kundidentitet och åtkomst.

Problem description

Från början insåg Nrlyze komplexiteten och de många kritiska aspekterna som måste beaktas när man utvecklar ett autentiseringssystem. Dessa inkluderar hantering av cookies, hantering av webbläsarlagring, implementering av effektiva hastighetsbegränsningar, förbättring av lösenordssäkerhet och förstärkning av databassäkerhet. Varje av dessa element kräver noggrann uppmärksamhet för att förstärka applikationens övergripande säkerhet.

Dessutom såg Nrlyze en snabb ökning av sin kundbas, vilket skapade behovet av en mycket skalbar lösning. Kunderna förväntar sig en sömlös autentiseringsprocess som är enkel att följa och pålitlig.

Solution

För att säkerställa att allla dessa krav uppfylldes så byggde vi en lösningen som centrerar runt tjänsten AWS Cognito. Denna tjänst tillåter dig att lägga till, ta bort och ändra de säkerhetsparametrar som är av stor vikt för just dig, och den kan skala upp till flera miljoner användare utan att kompromissa på prestanda. I detta fall konfigurerades AWS Cognito för att underlätta användarskapande följt av ett anpassat välkomstmail, vilket möjliggör för användare att autentisera och få tillgång till applikationen på ett sömlöst men ändå mycket tillförlitligt sätt.

Conclusion

Sammanfattningsvis insåg Nrlyze den kritiska betydelsen av ett robust autentiseringssystem för deras applikations säkerhet. De valde klokt AWS Cognito för att hantera de komplexa utmaningarna med autentisering och skalbarhet. Denna skräddarsydda lösning förbättrar inte bara säkerheten utan levererar också en sömlös användarupplevelse, vilket gör att Nrlyze kan fokusera på sitt kärnuppdrag medan säkerheten för deras applikation och dess användare hanteras.