logo

Fragsheet

En unik spelupplevelse för över 130 000 användare med hjälp av AWS och AI

Fragsheet grundades 2022 med visionen att skapa högkvalitativa personliga spelupplevelser för alla. För att uppnå detta använder sig Fragsheet av avancerade AI algoritmer för att matcha spelare med varandra och leverera insikter gällande spelares förmågor. Det är uppenbart att en spelupplevelse av världsklass till över 130 000 användare kräver en digital infrastruktur av världsklass. Fragsheet bad Altostruct att hjälpa dem med detta.

https://www.fragsheet.com/

Problem description

Att driva en spelplattform som ska leverera en unik spelupplevelse till sina användare är ingen lätt uppgift. Man får bara en chans. Det får inte ske avbrott, tidsfördröjningar eller fel som kan påverka spelupplevelsen. Vidare har AI-modeller av denna sofistikation höga krav på datastruktur för att fungera smidigt vilket innebär att infrastrukturen behöver vara både flexibel och extremt kostnadseffektivt för att kunna skala upp och ner. För att uppnå detta behövde Fragsheet flytta hela sin infrastruktur till AWS. Här stötte de oundvikligen på ett problem: Hur navigerar man genom AWS komplexitet och över 300 tjänster? Hur säkerställer man att ens lösning kommer fungera långsiktigt? Jo, för att garantera en hållbar och högkvalitativ infrastruktur som garanterar prestanda och skalbarhet av världsklass ingick Fragsheet i ett partnerskap med Altostruct som satte upp infrastrukturen från grunden.

Solution

Eftersom Fragsheet inte hade några tidigare implementeringar på AWS, hade vi möjligheten att bygga en optimerad infrastruktur från grunden. Vårt mål var att etablera en flexibel infrastruktur som möjliggör personliga AI-modeller för varje användare på plattformen. Här är lösningen i breda drag:

  • AWS Lambda för att träna och uppdatera AI-modellerna.

  • AWS SQS för att säkerställa ett robust kösystem som ser till att när ett fel inträffar så skickas det automatiskt tillbaka till kön. När användarantalet är så pass högt som det är och växer så blir denna funktion avgörande för skalbarheten.

Genom att implementera denna lösning uppnådde vi en infrastruktur till drastiskt lägre kostnader än tidigare lösning samtidigt som vi garanterar en högkvalitativ spelupplevelse för samtliga 130 000+ användare.

Conclusion

Genom vårt samarbete med Fragsheet har vi möjliggjort unika och skräddarsydda spelupplevelser för 130 000+ användare. Vi har gjort detta genom en noga genomtänk och strukturerad infrastruktur på AWS. Med denna lösning har vi visat att stora AI modeller som kräver stora mängder data inte behöver vara varken krångliga eller onödigt kostnadskrävande.