logo

Saluto

AI-driven metabolisk hälsa: Säker och tillförlitlig distribution över en multi-cloud infrastruktur

I dagens snabbt framåtskridande värld är hälsa och välbefinnande av stor betydelse. Vi strävar alla efter en bättre förståelse av vår hälsa, men traditionella hälsokontroller räcker ofta inte till. Det är här SALUTO kommer in i bilden och erbjuder en djupare förståelse av din metaboliska hälsa med personliga livsstilsrekommendationer. Allt detta med hjälp av AI.

Saluto har dock en multi-cloud lösning vilket kan upplevas som krångligt och komplext om det inte görs rätt utifrån ens behov, och de upplevde svårigheter med att göra uppdateringar och ändringar på ett säkert, snabbt och pålitligt sätt över hela deras multi-cloud infrastruktur. För att lösa detta inledde Saluto ett samarbete med Altostruct.

Problem description

Saluto hanterar en stor mängd känslig data vilket gör att prioriteringen för deras infrastruktur är tvådelad. Den måste självklart prestera på högsta nivå utan störningar, men detta måste först och främst ske på ett sätt som garanterar att användardatan är säker oavsett vad. Här stötte de på en betydande utmaning: att säkerställa snabb, stabil, säker och effektiv distribution av deras till synes komplexa molnarkitektur, och se till att den är tillförlitlig och säker samtidigt som den fungerar på högsta nivå.

Solution

Lösningen behövde tillåta följande: Snabb testning i en stagingmiljö och distribution av mikrotjänster inom bara någon minut. Denna process måste också vara pålitlig och ske felfritt för att garantera maximal säkerhet. Detta uppnåddes genom att använda Amazon Elastic Container Registry (ECR). AWS ECR är en fullt hanterad tjänst som tillåter dig att distribuera uppdateringar av en applikation över hela infrastrukturen, vare sig den finns i ett moln, flera moln, on-premise eller en kombination av alla.

I Salutos fall påskyndade denna nya distributionsprocess inte bara applikationens uppdateringscykel avsevärt utan möjliggjorde också snabb testning i en stagingmiljö, vilket reducerade testningstiden till några få minuter. Samtidigt garanterar denna distribution att all data är säker.

Conclusion

Inom hälsa och välbefinnande sticker Saluto ut med AI-drivna, personliga insikter gällande metabolisk hälsa. De stod inför utmaningen att snabbt och stabilt distribuera över flera moln.

Genom att utnyttja Amazon Elastic Container Registry (ECR) uppnådde den nya lösningen ett anmärkningsvärt resultat: mikrotjänster distribueras nu inom en minut efter koduppdateringar. Testning i en stagingmiljö tar bara några minuter, en 90% minskning i distributionstid och en 95% minskning i testningstid. Resultatet är en snabbare och mer pålitlig applikation vars till synes komplexa arkitektur nu fungerar smidigt. Allt detta utan att kompromissa på säkerhet.