logo

Arty

Mediabevakning med AI: En serverless datastrategi som helt och hållet sköter sig själv

Arty är ett initiativ sprunget ur PR-byrån Reform Society, som har över tjugo års unik affärserfarenhet. Arty är resultatet av insikten att en sökbaserad medieöversikt inte längre är tillräcklig. De har utvecklat ett dynamiskt AI-drivet verktyg för mediebevakning som rekommenderar de nyheter som är relevanta för dig och ditt företag, och säkerställer att du kan se genom all informationsbrus.

Problem description

Arty stod inför utmaningen att ta emot data från många olika externa källor, var och en med varierande tidsscheman för datahämtning. Om detta hanteras ineffektivt så leder det till förlängda svarstider och ökande kostnader.

För att hantera denna utmaning insåg Arty tidigt behovet av en skalbar infrastruktur. Som en AI-driven plattform, med en kontinuerligt ökande mängd data och användare, behövde de en mer strömlinjeformad och skalbar lösning för att möta sina kunders föränderliga behov.

Därför var det av yttersta vikt att ha en arkitektur som kunde hantera belastningen samtidigt som den upprätthöll prestanda och användarupplevelse.

Solution

En datastrategi ska i grund och botten vara enkel. Den ska lösa nuvarande och framtida problem på samma gång. Som tur är så erbjuder AWS tjänster precis detta. Man behöver bara vara lite noggrann vid just valet av tjänster och hur de implementeras (lättare sagt än gjort såklart).

I Artys fall bestämde vi oss för att helt och hållet hålla lösningen serverlös genom att använda oss av flera olika varianter av tjänsten AWS Lambda. Lösningen såg ut som följande:

  • Lambda-funktion konfigurerades för att triggas av specifika händelser baserat på schemalagda datahämtningstider. Detta tillvägagångssätt säkerställde att Arty konsekvent fick aktuell data.

  • Lambda-funktionerna hämtade sedan aktuell data som sedan överlämnades till andra Lambda-funktioner för bearbetning.

Kort och gott - en verklig serverlös implementation.

Conclusion

Sammanfattningsvis har implementeringen av vår lösning avsevärt förbättrat Artys datastrategi. Lösning har gjort dataintagsprocessen exponentiellt snabbare, med en anmärkningsvärd 7x ökning i hastighet jämfört med den tidigare implementeringen. Dessutom har tiden för produktdata att uppdateras minskat med 75 %. Kort sagt uppdateras produktdata nu på några minuter jämfört med den tidigare processen som tog timmar.

Utöver hastighet har lösningen, eftersom den är helt serverlös, också eliminerat underhållsbelastningen, vilket gör det möjligt för Arty att fokusera på sina kärnmål, nämligen att skapa värde för sin verksamhet och sina kunder.

Lösningen må vara enkel på ytan men den hanterar alla tänkbara utmaningar och viktigast av allt så tillåter den Arty att fokusera på sitt värdeerbjudande medan datastrategin tar hand om sig själv i bakgrunden.